TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG HƯNG           TỔ CHỨC VUI TRUNG THU CHO HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG NĂM 2012